Gioielleria Mondello | via Montanara 1,2 | 00186 - Roma | tel 06-6991141 - info@mondellogioielli.it | p.iva 01692721002